Dry Stout

Historia stylu Dry Stout Irish Stout, zwany też Dry Stout wywodzi się bezpośrednio od londyńskiego porteru. Stout był mocniejszą wersją portera, ale przez perturbacje m. in. podatkowe obniżył swoją moc. Dlatego dzisiaj możemy spotkać stouty które mają mniej

Share